Minősítés menete

Ifjúsági Szállások minősítésének menete

 1. Az ifjúsági szállások hátizsákos minősítésére az a szállásadó pályázhat, aki rendelkezik a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése szerinti közösségi szálláshely üzemeltetési engedéllyel, illetve a tevékenységének végzéséhez szükséges külön jogszabályokban előírt egyéb követelményekkel. Ezeket be kell tudni mutatni.
 2. Ezt követően a minősítést kérelmező szállásadó letölti a MISZSZ honlapjáról a Pályázati Formanyomtatványt és kitöltve elküldi MISZSZ-nek postai vagy elektronikus úton az info@miszsz.hu e-mail címre, vagy az alábbi posta címre:
  Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége
  Budapest
  Visegrádi utca 12. 1em/1
  1132
 3. A MISZSZ 3 főből álló Minősítő Bizottsága megvizsgálja a beérkezett pályázat formai, tartalmi megfelelőségét és dönt a pályázat befogadásáról vagy elutasításáról.
 4. Befogadott pályázat esetén a pályázó befizeti az 55.000 Ft pályázati díjat a MISZSZ számlájára (sikeres pályázat esetén tartalmazza a védjegytábla elkészítésének költségét is): OTP 11712004-20350101
 5. A pályázati díj beérkezése után egy választott szakértő elvégzi a helyszíni szemlét egy előre egyeztetett időpontban és jegyzőkönyvet vesz fel a szálláshely alapkövetelményeiről és a fakultatív szolgáltatásairól, valamint külső-belső fényképeket készít. A bejárás során a szálláshely épülete, udvara, berendezési tárgyai, szolgáltatásai, személyi feltételei egyaránt értékelésre kerülnek pontozási rendszer alapján.
  A helyszíni bejárás során a szakértő jelzi a szolgáltatónak, hogy véleménye szerint a megpályázott minőségi kategória elérhető-e vagy sem.
  A jegyzőkönyvet a szállásadó is aláírja.
 6. A szakértő elküldi a Jegyzőkönyvet a MISZSZ-nek.
 7. A MISZSZ Minősítő Bizottsága a beérkezett jegyzőkönyv és fotódokumentáció alapján ajánlást teszaz ifjúsági szálláshely besorolására a Bíráló Bizottságnak.
 8. A Nemzetgazdasági Minisztérium két delegáltjából, a Magyar Iparkamara egy képviselőjéből és a MISZSZ által kijelölt két tagból álló Bíráló Bizottság a Minősítő Bizottság ajánlásának megtárgyalása után javaslatot tesz a miniszternek a védjegy használati jog odaítéléséről.
 9. Sikeres pályázat esetén a MISZSZ postázza a védjegyhasználati szerződést a szállásadónak.
 10. Az aláírt szerződés visszaérkezése után a MISZSZ megküldi a tanúsító Oklevelet és a Védjegytáblát a szállásadónak.
 11. A minősítés 5 évig érvényes, de minden évben várható egy alkalommal ellenőrzés előre nem egyeztetett időpontban.

További kérdés esetén a MISZSZ titkársága áll rendelkezésükre.